<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <font face="Arial">Hello,<br>
      <br>
      We have something like that in the pgpool logs as below. I am
      asking for help in correcting the configuration. Attached file
      pgpool.conf.</font><br>
    <div class="moz-signature"><br>
      TopMemoryContext: 749901024 total in 7 blocks; 57152 free (363
      chunks); 749843872 used<br>
        pgpool_child_main_loop: 6035512 total in 4 blocks; 45856 free
      (15 chunks); 5989656 used<br>
          child_query_process: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0
      used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 544 free
      (0 chunks); 7648 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free
      (0 chunks); 5184 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free
      (0 chunks); 5184 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free
      (0 chunks); 5184 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free
      (0 chunks); 5760 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free
      (0 chunks); 5760 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free
      (0 chunks); 5760 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1368 free
      (1 chunks); 2728 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free
      (1 chunks); 2712 used<br>
            QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free
      (1 chunks); 2712 used<br>
            pool_process_query: 8192 total in 1 blocks; 8128 free (0
      chunks); 64 used<br>
          SessionContext: 210656 total in 32 blocks; 200504 free (1892
      chunks); 10152 used<br>
        ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 8152 free (5 chunks); 40
      used<br>
      Grand total: 756233208 bytes in 72 blocks; 340792 free (2278
      chunks); 755892416 used<br>
      <b>2018-06-19 12:11:29: pid 2031:ERROR:  out of memory</b><br>
      2018-06-19 12:11:29: pid 2031:DETAIL:  Failed on request of size
      717347840.<br>
      <br>
      -- <br>
      Pozdrawiam / Best regards<br>
      Aleksander Englert<br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:aleksander_englert@skg.pl">aleksander_englert@skg.pl</a><br>
      tel. 33/8281168<br>
      kom. +48692469269<br>
      <br>
      SKG S.A. <br>
      43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336<br>
      tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105<br>
      e-mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:firma@skg.pl">firma@skg.pl</a><br>
      <br>
      Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
      Gospodarczy KRS<br>
      NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270<br>
      Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony<br>
      <br>
      Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione.
      Wiadomość skierowana jest wyłącznie do<br>
      adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy.
      Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość<br>
      przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a
      następnie poinformowanie nadawcy i jej<br>
      usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub
      przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek<br>
      formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub
      części jest zakazane.<br>
      <br>
      The information contained in this message may be privileged and
      confidential and protected from disclosure.<br>
      Information included in that message is addressed only to the
      addressee/addressees determined above and is the property<br>
      of the sender. If you have received this communication in error,
      please notify the sender immediately by replaying<br>
      to the message and deleting it from your computer. Any
      dissemination, distribution or copying of this communication<br>
      to the third parties is strictly prohibited. </div>
  </body>
</html>